Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука посетители на спортни съоръжения

Застраховката е доброволна и се сключва от собственици, ползватели или наематели на спортни и развлекателни съоръжения /фитнес центрове, тенис кортове, плувни басейни, увеселителни и аква паркове и т.н/ или организатори на културни и развлекателни мероприятия /спектакли и представления/. Застраховат се лицата, ползващи съоръженията, както и посетителите на културни и развлекателни мероприятия.
Застраховката за всеки отделен посетител се счита за сключена със закупуването на билета или абонаментната карта за съответното съоръжение или мероприятие и влиза в сила от момента на влизане на застрахования на територията на съоръжението и изтича в момента на излизане от него.
Застрахователят носи отговорност за живота и работоспособността на застрахованите за събития, възникнали на територията на спортното съоръжение, залата или мястото на мероприятието. Покриват се рисковете смърт вследствие злополука, трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, медицински разноски и репатриране вследствие злополука.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители