Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Строителна техника

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на строителни машини и оборудване. Предмет на застраховката са всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от застрахования във връзка с дейността му, които са преминали успешно приемни изпитания и са в нормална експлоатация.
Покритието включва всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните изключения. Покриват се рисковете пожар, удар от мълния, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар грешки при работа, небрежност или злоумишлени действия от служители на застрахования. В покритието на риска природни бедствия влизат буря, наводнение, градушка, свличане на земни пластове, земетресение и вулканично изригване  сблъскване, преобръщане, дерайлиране. Покрива се и кражба чрез взлом и др.
Застрахователните суми се определят на база възстановителната стойност на застрахованите строителни машини и оборудване. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители