Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Медицинска застраховка за чужденци в България

Застраховката „Медицинска застраховка за чужденци в България“ може да се сключи от чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на РБългария. Полицата е валидна само за територията на РБългария. Покриват се рисковете медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение; репатриране и смърт вследствие злополука.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители