Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Застраховки на животни, птици и кошери с пчели

По този вид застраховка може да се застраховат едри рогати животни /говеда и биволи/ на възраст над 6 месеца; еднокопитни животни /коне, катъри, мулета и магарета/ - на възраст над 6 месеца;  овце и кози - на възраст над 3 месеца; свине за разплод /свине майки и нерези/;  подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма;  птици - подрастващи пилета на възраст над 3 месеца, кокошки носачки, бройлери, гъски и патици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство;  кошери с пчели. 
Покриват се рисковете смърт и клане /убиване/ по необходимост, настъпили в резултат на пожар; природни бедствия - буря със скорост над 15 м/сек., проливен дъжд, наводнение, градушка и удар от мълния;  злополука - обгаряне или убиване от взрив, нападение от диви животни, инцидент с МПС и удар от електрически ток; заразни болести /потвърдени лабораторно от ветеринарен институт или станция/ или мерки за борба с тях; незаразни и паразитни болести. 
По специални условия към полицата може се застраховат кучета, елитни и състезателни коне, зайци, патици и гъски за производство на черен дроб, екзотични животни.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители