Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Застраховки на земеделски култури

Застраховката на земеделски култури покрива реколтата от всички видове земеделски култури, отглеждани с производствена цел. Покриват се загуби на реколтата, причинени от градушка; буря /вятър със скорост над 15 м/сек/; вихрушка; смерч; проливен дъжд /интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време/;  пожар;  осланяване; наводнение.
При зимни житни култури се покриват щети от киша; измръзване; изтегляне. За отделни култури е възможно да бъдат покрити допълнителни рискове, по специална договореност.
При култури, отглеждани в стъклени оранжерии с отопление, се покриват рисковете  измръзване вследствие нахлуване на студен въздух в оранжерията при счупване на стъклата от буря или естествено натрупване на сняг или лед и механично увреждане на растения от паднали стъкла поради тяхното счупване от градушка, буря или естествено натрупване на сняг или лед. 
Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от очакваните добиви и цената на продукцията. Възможно е тя да бъде увеличавана през срока на застраховката.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители