Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Каско на плавателни съдове

Застраховат се морски и речни плавателни съдове, собственост на физически или юридически лица. Полицата покрива рисковете „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”, „Загуба на навло” и „Загуба на дисбурсменти”.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

On-line консултант

Обслужване на клиенти

Вход потребители