Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Пари по време на път
A+ R A-

Пари по време на път

Полицата „Пари по време на път” осигурява застрахователна защита на всички ценни пратки, съдържащи банкноти, превозвани от трезора на застрахования, със специализирани автомобили и охрана по предварително определени и обявени маршрути на територията на РБългария.
Застрахователното покритие е за загуба и/или повреда на всяка една ценна пратка в резултат на пожар, палеж, взривяване, експлозия; пътнотранспортно произшествие; природни бедствия - буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение, гръм, мълния и др.; кражба на цялото превозно средство; въоръжен грабеж.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители