Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука

Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица /български и чуждестранни граждани/, които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица, при пътуване и пребиваване в страната и чужбина с цел бизнес-пътувания, екскурзии и престой.
Основните рискове, които се покриват са „смърт в резултат на злополука” и „трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.
В комбинация с основното покритие може да се закупи временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти; дневни пари за болничен престой; действително извършените разходи за издирване и спасяване на застрахования или извършените разходи за медицински транспорт и др.


Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители