Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука на пътниците в обществения транспорт

Застраховката „Злополука на пътниците в обществения транспорт” е задължителна. Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.
Полицата покрива рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на пътнотранспортно произшествие. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период. В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители