Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Туристическа застраховка

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на РБългария. Застраховката е доброволна и се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии.
Покриват се рисковете смърт; трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука и медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители