Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката „Помощ при пътуване в чужбина” е доброволна застраховка, която може да бъде сключена групово и индивидуално от български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на РБългария. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на РБългария и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.
Полицата покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката /заболяването/ до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Допълнително може да се включат и рисковете изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители