Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Товари по време на превоз

По застраховката „Товари по време на превоз” или т.нр. Карго застраховка се застраховат всички видове, товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, реекспорт или вътрешни превози. Извън застрахователното поле са пощенски колети и пратки и багаж на пътници.
Товарите може да се застраховат по обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки, каси и др. или на тегловни единици - когато се превозват в насипно или наливно състояние. 
Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи: Институтски Карго Клаузи (A) – 1/1/82 /Пълно покритие/; Институтски Карго Клаузи (В) – 1/1/82 /Ограничено покритие/; Институтски Карго Клаузи (C) – 1/1/82 /Минимално покритие/ и Други действащи, специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар „Карго“ клаузи.
Допълнително може да се закупят покрития за военни рискове съгласно Институтски Военни Клаузи (Карго) – 1/1/82; стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно Институтски Клаузи Стачки (Карго) – 1/1/82; счупване от естеството на товара; повреда на товара при превоз с хладилни превозни средства; от склад до склад и т.н.
Отговорността на застрахователя се простира за времетраенето на превоза по обичайния маршрут, включително забавянето по независещи и извън контрола на застраховащия причини.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители