Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на превозвача

Застрахователното покритие по полицата „Отговорност на превозвача при превоз на товари по шосе” осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза. Възстановяват се и разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътнотранспортно произшествие, както  и оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи. Някои от компаниите предлагат две отделни застраховки за отговорността на превозвача в зависимост от териториалните граници на превоза: „Отговорност на превозвача при международни превози” /CMR/ и „Отговорност на превозвача за територията на Република България”.
Застраховката може да се сключи за определен период /1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година/ или за отделен превоз.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители