Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на притежателите на огнестрелно оръжие

По застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие се застраховат служителите на  еднолични търговци и юридически лица при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;  служителите на юридически лица, които използват оръжие за охрана; физическите лица, които използват оръжие за самоотбрана. Застраховката се изисква съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
Полицата покрива гражданската отговорност на посочените лица за пряко причинените през времетраене на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие по повод осъществяване на охранителна дейност, охрана и самоотбрана. Покриват се и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. Както и експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители