Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Обща гражданска отговорност

Застраховката „Обща гражданска отговорност” покрива гражданската отговорност на застрахования /в т.ч. ръководни органи на застрахования, техните заместници и членове на колективни органи на управление, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал/ за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност.
Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователна отговорност, рисковия клас на предприятието, самоучастието на застрахования, а когато е договорено - от оборота, реализиран през застрахователния период.
Застрахователят покрива и разноските по граждански дела срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията са му останали безуспешни.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители