Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на собственици и оператори на летища

Застраховката „Отговорност на собственици и оператори на летища” обезщетява собствениците и операторите на летищни комплекси срещу понесени материални или нематериални щети, настъпили на територията на дадено летище или съответно на борда на самолет, зареждан с техен кетъринг.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители