Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Каско на летателни апарати

Застраховат  се самолети, вертолети и други летателни апарати срещу пълна загуба или частични щети. Застрахователят покрива всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат. Покритието може да бъде разширено със застраховка срещу военни и сродни рискове /война, стачки, граждански вълнения/, политически рискове /конфискация, отвличане и други/.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители