Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Домашно имущество

Застраховката „Домашно имущество” осигурява защита на жилищни сгради - апартаменти и къщи на физически лица. С нея се застрахова както недвижимото имущество, така и движимото - обзавеждане /покъщнина/,  техника и уреди - бяла и черна техника. Покритите по полицата рискове са земетресение, пожар, мълния, експлозия, имплозия; природни бедствия; авария и ВиК инсталации; чупене на стъкла и витрини; злоумишлени действия на трети лица; гражданска отговорност към трети лица; кражба чрез взлом за техниката и уредите; загуба на доход от наем, злополука и др.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители