Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Пари по време на път

Полицата „Пари по време на път” осигурява застрахователна защита на всички ценни пратки, съдържащи банкноти, превозвани от трезора на застрахования, със специализирани автомобили и охрана по предварително определени и обявени маршрути на територията на РБългария.
Застрахователното покритие е за загуба и/или повреда на всяка една ценна пратка в резултат на пожар, палеж, взривяване, експлозия; пътнотранспортно произшествие; природни бедствия - буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение, гръм, мълния и др.; кражба на цялото превозно средство; въоръжен грабеж.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители